Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Happening AAC

30 października 2017 r. w ramach realizacji projektu „Mam głos, chociaż nie potrafię mówić”, finansowanego przez FIO, odbył się AACowy happening. W czasie imprezy beneficjenci projektu zaprezentowali nabyte umiejętności z zakresu komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.Odbyły się zajęcia i zabawy aktywizujące dzieci do wzajemnych interakcji komunikacyjnych z wykorzystaniem metod AAC. Obejrzeliśmy również spektakl „Na Dzikim Zachodzie” przygotowany z wykorzystaniem metod wspomagającej i alternatywnej komunikacji oraz prezentację multimedialną z zajęć realizowanych w ramach projektu.

Oprócz beneficjentów projektu w spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszenia „Jesteśmy Wśród Was” oraz zaproszeni uczniowie klas II szkoły ogólnodostępnej nr 47 w Lublinie.
Dzięki wykorzystaniu narzędzi do komunikacji wysokiej i niskiej technologii dzieci niemówiące i słabo mówiące miały okazję doświadczyć satysfakcjonujących interakcji z innymi osobami w różnych sytuacjach społecznych.

 

OFF

Categories: Bez kategorii

admin