Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Informacja o projekcie.„Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”- model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną.

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was” otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną”- model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną. Projekt ma służyć aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach projektu odbędą się między innymi:

Spotkanie instruktażowo-informacyjne dla rodziców.

Cykl zajęć: „Mamo, tato porozmawiajcie ze mną”- spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców.

Cykl zajęć „Między nami kolegami” – spotkania w grupie rówieśniczej.

Warsztaty plenerowe dla rodzin z dziećmi.

Konsultacje dla rodziców.

Wojewódzka konferencja „Tu jestem. Tak mówię”

Zadania realizowane będą od 6 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie w wieku od 7 do 14 lat słabomówiący lub niemówiący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których rodzice zadeklarują również swój udział w spotkaniach zgodnie z harmonogramem projektu.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, Tel. 81 7444707 lub 660-466-372

Punk informacyjny znajduje się w sali nr 8

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

fio

OFF

Categories: Bez kategorii

admin