Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Regulamin konferencji

3„Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”
Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

 

logo-konferencja2016Regulamin konferencji
„Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością”
Lublin, dnia 2 grudnia 2016 r.

 

 

Miejsce konferencji: Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konferencja wojewódzka „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” odbędzie się dnia 2 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.
2. Organizatorem konferencji „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich Rodzin „Jesteśmy Wśród Was” w Lublinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie. Konferencja jest częścią projektu „Otwarta droga – kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.
3. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2016 r. do odwołania. Informacje dotyczące organizacji konferencji można uzyskać na stronie http://sosw2.lublin.eu/ lub http://stowarzyszeniejww.pl/ oraz pod numerem telefonu 81 7444707 w godzinach 7.30-15.30.

II REJESTRACJA
4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, odesłanie go na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie wpłaty w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć) na konto Stowarzyszenia w terminie 7 dni od otrzymania maila zwrotnego:
nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”
20-439 Lublin, ul. Głuska 5

Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz tytuł „Otwarta droga”
5. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o informację na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2016 r. Przekazana opłata nie podlega zwrotowi.

III OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI
6. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zgłosić się w dniu 2.12.2016 r. w godz. 8.00-9:00 do Punktu Rejestracji.
7. W Punkcie Rejestracji każdy z uczestników konferencji otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych.
8. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

IV INNE
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.
10. Uczestnicy udzielają Organizatorowi konferencji nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach zgodnych z prowadzoną przez Organizatora konferencji działalnością.
11. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w programie.
13. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja.
14. Akceptacji regulaminu należy dokonać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

 

Kontakt z Organizatorem:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
ul. Głuska 5
20-439 Lublin
tel.: 81 7444707 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

logodolne

 

 

 

 

Pobierz – regulamin-konferencji