Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Konferencja 2013 r.

 

11111111111111Zaproszenie na wojewódzką konferencję

Tu jestem. Tak mówię”

alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Lublin, 6 grudnia 2013 r.

 

Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

Serdecznie zapraszamy na wojewódzką konferencję Tu jestem. Tak mówię” – alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, która odbędzie się dnia 6.12.2013 r. w godz. 9.00-14.40 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

Organizatorem konferencji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”. Konferencja jest częścią projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie darowizny w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do dnia 22 listopada 2013 r. na konto Stowarzyszenia:

nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”

20-439 Lublin, ul. Głuska 5

Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek Darowizna. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przekazanie informacji na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2013 r.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały konferencyjne, gorący poczęstunek.

Kontakt z Organizatorem:
tel.: 81 7444707 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

Zaproszenie w formacie PDF

 

pasekdol

 

One Response to “Konferencja 2013 r.”