Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Formularz zgłoszeniowy

konferencjaFormularz zgłoszeniowy na wojewódzką konferencję Tu jestem. Tak mówię”– alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Lublin, 6 grudnia 2013 r.

Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

 

nazwisko ……………………….……………………………………………………………………………………………

imię ..………………………………………………………………………………………………………………………..

kod pocztowy ……………………… miejscowość ………………………………………………………………..

ulica ……………………………………………………………………………………………………………………….

miejsce pracy i adres ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

tel/fax ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Informuję, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konferencji

TakNie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z moim uczestnictwem
w konferencji „Tu jestem. Tak mówię.” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz . 926 ze zm.).

TakNie

imię i nazwisko (czytelnie) ……………………………………………………………………………………….

data ………………………..………… podpis …………………………………………………………………….

 

należy zakreślić znakiem X

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (doc)