Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Program

konferencja sosw2Program wojewódzkiej konferencji

Tu jestem. Tak mówię”
alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Lublin, 6 grudnia 2013 r.

Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

9.00-10.00

Rejestracja gości

10.00-10.15

Otwarcie konferencjimgrDanuta Wach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie

10.15-10.30

Zrozumieć słowika– przedstawienie w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie

10.30-11.00

Sytuacja prawna dziecka z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się

mgr Agnieszka Pilch, pedagog specjalny, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, Prezes Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”

11.00 -11.20

Wczesne wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – dr Bożena Sidor-Piekarska, psycholog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

11.20-11.40

Rola metod AAC w budowaniu systemu językowego dziecka ze spektrum autyzmu – mgr Beata Wanicka, pedagog specjalny, neurologopeda, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Dorota Krupa, mama Dominiki – uczennicy SOSW nr 2 w Lublinie

11.40-12.40

Przerwa obiadowa

12.40-12.55

Przywracanie umiejętności komunikacyjnych dziecka po urazie mechanicznym OUN– mgr Barbara Tomala-Chudzik, pedagog specjalny, logopeda, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

12.55-13.10

Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych u dzieci z Zespołem Downa– mgr Jolanta Szydłowska, pedagog specjalny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

13.10-13.25

Organizacja czasu i przestrzeni w klasie dla dzieci z autyzmem – mgr Jolanta Grabczak, pedagog specjalny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

13.25-13.40

Rozwijanie komunikacji w grach i zabawach – mgr Katarzyna Naczas, pedagog specjalny, logopeda, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

13.40-13.55

Pismo Bez Słów” jako odpowiedź na tradycyjny przekaz informacji – mgr Rafał Szostak, pedagog specjalny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

13.55-14.10

Sprawozdanie z realizacji projektu FIO „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” oraz refleksje rodziców uczestniczących w cyklu zajęć prowadzonych w ramach projektu – mgr Beata Sokołowska, pedagog specjalny, koordynator projektu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

14.10-14.25

Pytania, dyskusja

14.25-14.40

Podsumowanie i zamknięcie konferencji – mgr Danuta Wach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie

Pobierz program konferencji