Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Regulamin

konferencja sosw2Regulamin wojewódzkiej konferencji

Tu jestem. Tak mówię”
alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Lublin, 6 grudnia 2013 r.

Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja wojewódzka „Tu jestem. Tak mówię.” odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Głuska 5, 20-439 Lublin.

 2. Organizatorem konferencji „Tu jestem. Tak mówię.” jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich Rodzin „Jesteśmy Wśród Was” w Lublinie. Konferencja jest częścią projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 3. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2013 r. do odwołania. Informacje dotyczące organizacji konferencji można uzyskać na stronie http://sosw2.lublin.eu/ lub http://stowarzyszeniejww.pl/ oraz pod numerem telefonu 81 7444707 w godzinach 7.30-15.30.

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, odesłanie go na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie darowizny w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto Stowarzyszenia:

nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”

20-439 Lublin, ul. Głuska 5

Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek Darowizna.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o informację na adres e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2013 r. Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi.

III OBECNOŚĆ PODCZAS KONFERENCJI

 1. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zgłosić się w dniu 6.12.2013 r. w godz. 9.00-10:00 do Punktu Rejestracji.

 2. W Punkcie Rejestracji każdy z uczestników konferencji otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych.

 3. Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji oraz poczęstunek.

IV INNE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas konferencji.

 2. Uczestnicy udzielają Organizatorowi konferencji nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach zgodnych z prowadzoną przez Organizatora konferencji działalnością.

 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub wprowadzenia drobnych zmian w programie.

 5. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja.

 6. Akceptacji regulaminu należy dokonać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Kontakt z Organizatorem:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Głuska 5

20-439 Lublin

tel.: 81 7444707 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

Regulamin konferencji