Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Spotkanie wigilijne

 

Tradycją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie jest coroczne uroczyste spotkanie wigilijne. Biorą w nim udział uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy naszego Ośrodka. Stowarzyszenie pozyskało w roku 2008, 2009 z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie fundusze na zorganizowanie imprezy „Spotkanie wigilijne – Polskie zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe”. Organizowanie imprezy miało na celu przybliżenie naszym wychowankom tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie relacji między nauczycielami a uczniami, prezentację dokonań artystycznych uczniów niepełnosprawnych.

wigilia-0 wigilia-1 wigilia-2