Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

„Mam głos, chociaż nie potrafię mówić”

Od lutego 2017 r. systematycznie realizujemy zajęcia w ramach projektu „Mam głos, chociaż nie potrafię mówić”, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W czasie zajęć beneficjenci wykorzystując narzędzia wysokiej technologii do komunikacji oraz opracowane indywidualne foldery, tablice tematyczne podnoszą swoje kompetencje komunikacyjne niezbędne do nawiązania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem. Odbywają się zajęcia w grupach rówieśniczych oraz zajęcia  z rodzicami, w czasie których uczestnicy  dokonują wyboru aktywności, ćwiczą sposoby komunikowania się w wybranych sytuacjach społecznych. Kolejne zajęcia mają charakter praktyczny, są to wyjścia do miejsc użyteczności publicznej w celu realizacji wybranych zadań.

Zapraszamy do naszej galerii!

 

 

 

OFF

Categories: Bez kategorii

admin