Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

O Nas

 

Nasza działalność.


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodziców: wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, stworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 24.06.2009 roku.

Członkowie Stowarzyszenia pracują na jego rzecz społecznie. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego 29.12.2008 roku.