Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Podsumowanie Konferencji

 

Konferencja wojewódzka „Tu jestem. Tak mówię”- alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja wojewódzka „Tu jestem. Tak mówię”- alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Udało nam się ją zorganizować dzięki środkom finansowym pozyskanym z FIO, w ramach projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” – model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną oraz dzięki współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was”.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Lublin. Patronami medialnymi był Dziennik Wschodni, TVP Lublin, Radio Lublin. Przed rozpoczęciem konferencji informacji na jej temat udzieliła pani Beata Sokołowska w programie „Zdarzenia” emitowanym 3 grudnia w TVP Lublin.

Celem naszej konferencji było promowanie wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC (Augmentative Alternative Communication) oraz przełamywanie barier społecznych w stosunku do osób komunikujących się za pomocą gestów i symboli graficznych. Organizowana konferencja była również okazją do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń na temat pracy z osobami niemówiącymi lub słabomówiącymi, miała na celu zintegrowanie środowisk osób i placówek zainteresowanych tematyką komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

W konferencji uczestniczyło 109 osób z całego województwa lubelskiego. Byli wśród nich przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół i przedszkoli.

Konferencję uroczyście otworzyła mgr Danuta Wach, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, przywitała przybyłych gości i omówiła kluczową rolę komunikacji w życiu każdego człowieka, a szczególnie dzieci niemówiących i słabomówiących. Pomocnikiem pani dyrektor był uczeń klasy III f Damian Sim. Chłopiec mógł zapowiadać wydarzania dzięki przygotowanej specjalnie na tę okazję dynamicznej tablicy do porozumiewania się.

Następnie uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie zaprezentowali przedstawienie „Zrozumieć słowika”, w którym pokazano sposoby praktycznego zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Moderatorem konferencji była dr Anna Bieganowska.

O sytuacji prawnej dziecka z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się mówiła mgr Agnieszka Pilch, prezes stowarzyszenia „Mówić bez słów”. Zaznaczyła, iż istnieją przepisy prawa oświatowego, które mówią o konieczności pracy nad komunikacją u dzieci
z problemami w porozumiewaniu się.

Nabywanie kompetencji komunikacyjnych to pierwszy etap pracy w procesie wspomagania dziecka zagrożonego niepełnosprawnością na ten aspekt zwróciła uwagę następna prelegentka, dr Bożena Sidor-Piekarska, psycholog KUL.

Organizowana konferencja była również okazją do dzielenia się wiedzą na temat pracy z osobami niemówiącymi lub słabomówiącymi. Swoje doświadczenia z pracy przedstawiła mgr Beata Wanicka, neurologopeda SOSW nr 2 w Lublinie, która mówiła o roli metod AAC w budowaniu systemu językowego dzieci ze spektrum autyzmu.

Kolejny ważny temat poruszyła mgr Barbara Tomala-Chudzik, pedagog specjalny
i logopeda SOSW nr 2 w Lublinie, która przedstawiła proces przywracania umiejętności komunikacyjnych dziecka po urazie mechanicznym OUN.

Wiele praktycznych rozwiązań, z wykorzystaniem metod AAC, dotyczących rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci z Zespołem Downa przedstawiła mgr Jolanta Szydłowska, pedagog specjalny SOSW nr 2 w Lublinie.

Następnie mgr Jolanta Grabczak, pedagog specjalny SOSW nr 2 w Lublinie przedstawiła projekt organizacji czasu i przestrzeni w klasie dla dzieci z autyzmem.

Sposób rozwijania komunikacji w grach i zabawach z wykorzystaniem metod AAC przedstawiła mgr Katarzyna Naczas, logopeda SOSW nr 2 w Lublinie.

Pomysł na redagowanie wspólnie z osobami niemówiącym gazetki „Pismo bez słów” przedstawił mgr Rafał Szostak.

Sprawozdanie z realizacji projektu FIO„Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” – model pracy z dzieckiem niemówiącym i jego rodziną przedstawiła mgr Beata Sokołowska, pedagog specjalny SOSW nr 2 w Lublinie

Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia rodziców osób niemówiących, posługujących się AAC pani Doroty Krupy oraz pani Magdaleny Firczuk. Mamy podzieliły się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi porozumiewania się ze swoim dzieckiem. Wypowiedzi te były niezwykle cenne dla wszystkich uczestników konferencji.

Na zakończenie dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
w Lublinie, mgr Danuta Wach podziękowała prelegentom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia, podsumowała i zamknęła konferencję.

Wykładom odbywającym się podczas konferencji towarzyszyła interesująca wystawa sprzętu technologii wspomagającej komunikację firmy Mówik. Dodatkowo nowości wydawnicze oraz pomoce dydaktyczne prezentowały wydawnictwa: Nowa Szkoła i WIR. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z pomocami do komunikacji przygotowane przez nauczycieli SOSW nr 2 w Lublinie. Podczas przerwy uczestnicy mogli oglądać wystawę zdjęć z realizowanego projektu oraz multimedialną prezentację pomocy specjalistycznych do komunikacji firmy Mówik.

Konferencja uzyskała bardzo wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych, zwłaszcza za zawartość merytoryczną oraz jej organizację.

Mamy nadzieję, że duże zaangażowanie uczestników konferencji w problematykę osób niemówiących przyczyni się do dalszego rozwoju AAC na terenie naszego województwa.

OFF

Categories: Bez kategorii

admin