Jesteśmy wśród Was

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin

RSS 2.0

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Mam głos, chociaż nie potrafię mówić”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:
„Mam głos, chociaż nie potrafię mówić”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was” rozpoczyna realizację projektu „Mam głos, chociaż nie potrafię mówić” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Oferta jest skierowana do dzieci niemówiących lub słabomówiących,ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Realizacja zadania ma służyć aktywizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do nawiązania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem.

W ramach projektu odbędą się między innymi:

  • cykl zajęć „Nie mogę mówić, ale mogę się porozumiewać” – spotkania w grupie rówieśniczej
  • cykl zajęć „W rodzinie każdy ma głos”- spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców
  • cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu AAC
  • warsztaty plenerowe dla rodzin z dziećmi
  • happening podsumowujący działania w projekcie z udziałem beneficjentów,
    pozostałych członków stowarzyszenia oraz uczniów szkoły ogólnodostępnej.

Zadania realizowane będą od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie w wieku od 7 do 18 lat niemówiący lub słabomówiący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których rodzice zadeklarują również swój udział w spotkaniach zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, Tel. 81 744 47 07 lub 509 335 834. Punk informacyjny znajduje się w sali nr 38.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Pobierz plakat w pdf <kliknij>

OFF

Categories: Bez kategorii

admin